Hvordan er sikkerheten ivaretatt?

All kommunikasjon og utveksling av data er kryptert. Innlogging gjøres med bankID, både for pasient og lege.

Må alle på legesenteret bruke Perss, eller kan jeg prøve løsningen alene?

Nei, hele legesenteret trenger ikke å bruke Perss. Din konto er personlig.

Er det spesielle krav til journalsystemet?

Det er ingen krav til journalsystem. Perss kan brukes av alle.

Koster det noe å prøve løsningen?

Det koster ingenting å prøve løsningen.