Vi hjelper deg med å snakke om kvinnehelse

Perss er en tjeneste utviklet av Preforma AS for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten. Perss brukes av fastleger og spesialister og det er utviklet skjema tilpasset samtlige spesialistområder.

Preforma AS har også utviklet en tjeneste for kvinner med fokus på kvinnehelse som heter Preforma. Preforma er en gratis tjeneste som gjennom en digital undersøkelse gir deg som kvinne veiledning og råd slik at både du og din lege stiller bedre forberedt til legebesøket.

Løsningen innebærer at dine svar i en digital undersøkelse gjøres om til en autogenerert tekst som oppsummerer din bakgrunn og sykehistorie. I tillegg vil du få en konkret anbefaling basert på dine svar, en tekst du kan sende direkte til legen din, og link til informasjon du kan ha interesse av å lese før legetimen.

Ta undersøkelsen og les mer om Preforma på www.preforma.no, eller ta kontakt med oss

Epost: kontakt@preforma.no