Bedre tid.
Mer fornøyde pasienter.

Perss er en digital assistent som hjelper deg og dine pasienter til bedre konsultasjoner ved å automatisere journalopptaket. Spar tid på anamneseopptak og dokumentasjon og gjør hverdagen enklere.

Perss er utviklet av leger, og tilpasset din kliniske hverdag.

Medical%20Consultation_edited.jpg

"Perss gjør dagen enklere og mer effektiv. Jeg er helt oppdatert på pasientens sykehistorie før pasienten kommer, og kan konsentrere meg om møtet med pasienten"

Marianne Larsen Helland, Gynekolog

Slik virker det

Grundig testet i klinikken

4

år i markedet

8/10

pasienter opplever konsultasjonen som bedre ved bruk av Perss

20%

spart tid

"Perss gir pasienten mulighet til å skissere sitt formål med konsultasjonen, og den gir i meg tillegg  opplysninger om  sykehistorien og medikamentopplysninger. Dette er et supert utgangspunkt for pasientkommunikasjonen. Det sparer meg for unødig tidsbruk slik at fokus rettes mot pasienten her og nå"

Kathe Aase, Gynekolog

Gratis testperiode

Det kreves ingen installasjon, og det tar bare noen minutter å komme i gang.

Vi tar straks kontakt med deg!